Upprätta en profil

Ångra
X

Visa mer

Vägar & broar

Q-Bic Plus - ett lättbyggt, inspektionsbart fördröjningssystem för hantering av dagvatten

Q-Bic Plus - ett lättbyggt, inspektionsbart fördröjningssystem för hantering av dagvatten

Q-Bic Plus dagvattenkassett

Ett fördröjnings-/dagvattenmagasin behövde uppföras i samband med att man skulle göra en ny ledningsdragning längs Ekerövägen i Ekerö kommun. Magasinet är tänkt att avlasta ledningen vid höga vattenflöden för att minimera risken för översvämning på intilliggande körbana. Fördelen med att bygga med Wavin dagvattenkassetter är att du får ett stort magasin, över 95% hålvolym, på en liten yta.

Visa referensobjekt

Wavin levererar tryckvattenledningar, X-Stream dagvattenrör samt TEGRA brunnar

Wavin levererar tryckvattenledningar, X-Stream dagvattenrör samt TEGRA brunnar

Ökad framkomlighet för trafikanter i Borås

Byggnationen av förbifarten som ska leda trafik förbi Sjöbo i Borås har startat. Vägen byggs för att öka framkomligheten för trafikanter och för att minska buller och trafikproblem i Sjöbo.

Visa referensobjekt

Stora krav vid industriområde med tung trafik

Stora krav vid industriområde med tung trafik

Kabelskyddsrör till försörjningsprojekt i Göteborg

Wavin levererar kabelskyddsrör PE – SRS 125/C på rulle till 130 kV försörjningsprojekt i Göteborg. Beställare är Göteborg Energi och arbetet utförs av Två Grävare AB – Stenungssund.

Visa referensobjekt
Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på vår webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Jag godkänner
E-posta: oss