Upprätta en profil

Ångra
X

Visa mer

Hus & lägenheter

Smarta dagvattenkassetter förhindrar översvämningar

Smarta dagvattenkassetter förhindrar översvämningar

Q-Bic Plus dagvattenkassetter

I ett villaområde i Lödöse har man tidigare haft stora problem med översvämningar vid kraftigare regn. Översvämningar som i sin tur krävt stora resurser av Lilla Edets kommun. Som ett led i att säkra sig mot framtida översvämningar, valde man i september 2016 att investera i Wavins dagvattenkassetter Q-Bic Plus.

Visa referensobjekt

Smidig installation vid högt grundvatten - Östra länken i Luleå

Smidig installation vid högt grundvatten - Östra länken i Luleå

XL-rör utmärkta vid tuffa läggningsförhållanden

Luleåkommun bygger för en växande befolkning och visionen från 2012 om bostadsområden för 10 000 nya Luleåbor kräver utbyggnad av infrastrukturen med bland annat dag-, spill- och dricksvatten. Utbyggnaden går under arbetsnamnet Östra länken.

Visa referensobjekt

Ledningssystem från Wavin installeras i Luleå

Ledningssystem från Wavin installeras i Luleå

TS-rör självklart val när Luleå kommun investerar för framtiden

Luleå stad växer. Nu byts de befintliga rörledningarna från början av 50-talet ut – en investering på ca 55 miljoner kronor. Plaströren man valt att använda produceras av Wavin. Investeringen ökar kapaciteten i rörnätet för motsvarande 20.000 personer. Totalt är det 7.000 m rörgrav som innehåller dagvatten, spillvatten och tryckvatten. Luleå kommun har i samarbete med Wavin valt ut lämpliga rör till projektet.

Visa referensobjekt

Huvudavloppsledning i Kiruna

Huvudavloppsledning i Kiruna

Stora utmaningar när stad ska flyttas

Miljardbelopp satsas i Kiruna när sprickzonerna närmar sig centrum. Först i tur står den stora transformatorstationen, därefter kommer järnvägen och en ny sträckning av E10. En stor utmaning blir när man ska börja flytta bostäder och offentliga byggnader. I de förberedande åtgärder som har tagit sin början levererar Wavin en ny huvudavloppsledning.

Visa referensobjekt

Komplett lösning för ny stormarknad

PEAB bygger nytt Willys varuhus i Gävle

I början av november -08 fick PEAB Anläggning tillsammans med PEAB Hus i Gävle en beställning på att bygga ett nytt varuhus åt Willys i Hemsta-området. PEAB Anläggning med arbetschef Pär Almer i spetsen var projektets markentreprenör. PEAB valde Wavin och Dahl som leverantör av VA-material. Tillsammans arbetade man fram en komplett lösning för hela projektet gällande dagvatten, spillvatten och oljeavskiljning.

Visa referensobjekt
Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på vår webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Jag godkänner
E-posta: oss