Upprätta en profil

Ångra
X

Visa mer

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare installeras för att förhindra utsläpp av oönskade partiklar som t ex olja och bensin i spill- och dagvattenledningar. Pasrtiklarna kan i värsta fall förstöra den biologiska processen i reningsverk eller hamna i sjöar och vattendrag.

Visa produkter

Överblick

effektivt

Effektivt

Oljeavskiljarsystemet består av ett sandfång, en avskiljardel och en provtagningsbrunn. I sandfångsdelen fångas sand/slam upp och sjunker till botten. I avskiljardelen lägger sig oljan högst upp i tanken. Provtagningsbrunnen placeras så att man lätt kan ta prover och analysera.

Flexibelt

Flexibelt

Wavin har oljeavskiljare i alla storlekar och i såväl klass 1 som 2. Vi har kombinerade avskiljare med inbyggt sandfång och bypassfunktion. I sortimentet finns avskiljare för de flesta applikationer, t ex för placering i grönyta eller sådana som klarar trafikbelastning.

enkel hantering

Enkel hantering

Vi producerar oljeavskiljare i glasfiber eller PE-material, vilket gör dem enkla att hantera. Enkel hantering sparer tid i installationsfasen. Larm levereras med avskiljarna. Produkterna uppfyller självklart gällande krav och matchar marknadspriserna.

nästa steg

Vad är nästa steg?

Vi tillhandhåller alltid en installationsanvisning med leveransen. Du kan själv göra beräkningar och dimensionera din nya anläggning med vårt beräkningsprogram "Dimensionering av olje-/bensin och fettavskiljare" som du hittar under "Nedladdning".

Dokumentation

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på vår webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Jag godkänner
E-posta: oss